دانلود پی دی اف کتاب Women’s Higher Education in the United States : New Historical Perspectives

[ad_1]

این بخش دیدگاه های جدیدی را در مورد تاریخچه آموزش عالی زنان در ایالات متحده ارائه می دهد. این مقالات با ارائه صداها و دیدگاه های جدید در ادبیات در مورد تاریخ آموزش عالی از اوایل قرن نوزدهم به بعد ، حاکی از آن است که گروه های مختلفی از زنان ، محرومیت خود را از تحصیل یا تحصیلات خود ایجاد کرده و به شدت مورد حمله قرار داده اند. تجارب با مفاهیم نژاد ، قومیت ، مذهب ، خاستگاه ملی شکل گرفت. نش نشان می دهد که چگونه بررسی تاریخچه آموزش زنان می تواند درک ما را از موسسات آموزشی و فرآیندهای کلی تغییر دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Women’s Higher Education in the United States : New Historical Perspectives