دانلود پی دی اف کتاب Women Leaders and Gender Stereotyping in the UK Press : A Poststructuralist Approach

[ad_1]

این کتاب به چگونگی ایجاد و نمایندگی بریتانیا در زنان رهبر می پردازد که از سه زمینه حرفه ای: سیاست ، تجارت و رسانه های جمعی استخدام شده اند. علی رغم پیشرفت قابل توجه شغلی رهبران زن در این مشاغل ، بسیاری از روزنامه های انگلیس این زنان را به روشهای کلیشه ای و ضروری به تصویر می کشند: تا آنجا که وابستگی سیاسی روزنامه و مخاطبان هدف روزنامه با آنها درگیر است. نویسنده مقاله های رسانه های خبری را از طریق سه دیدگاه تازه مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد: اول ، محافظه کاری رهبر زن کانتور ، دوم ، طیف دستور کار فمینیستی ، و سوم ، رویکرد “بازتابی” جدید مبتنی بر تجزیه و تحلیل بحث فمینیستی poststrelistics. این کتاب به شدت مورد توجه دانشجویان و دانش پژوهان تحلیل گفتمان و مطالعات رسانه ای و علاقه مندان به زبان ، جنسیت ، رهبری و فمینیسم قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Women Leaders and Gender Stereotyping in the UK Press : A Poststructuralist Approach