دانلود پی دی اف کتاب Wireless Internet : 9th International Conference, WICON 2016, Haikou, China, December 19-20, 2016, Proceedings

[ad_1]

این کتاب مقالات داوری پس از کنفرانس نهمین کنفرانس بین المللی اینترنت بی سیم ، WICON 2016 ، که در دسامبر 2016 در هایکو ، چین برگزار شد. 30 مقاله کامل و 4 مقاله ارسال کننده از 62 مقاله ارسالی انتخاب شده و به عناوین زیر تقسیم شدند. : شبکه حسگر ، امنیت ، شبکه بی سیم ، اینترنت اشیا.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Wireless Internet : 9th International Conference, WICON 2016, Haikou, China, December 19-20, 2016, Proceedings