دانلود پی دی اف کتاب White Paper on Joint Replacement : Status of Hip and Knee Arthroplasty Care in Germany

[ad_1]

مقاله سفید مربوط به مقاله سفید جایگزینی مفصل ، جزئیات وضعیت مراقبت از آرتروپلاستی مفصل ران و زانو را در آلمان ارائه می دهد. تعویض مفصل ران و زانو یکی از روشهای متداول است که انجام می شود و معمولاً مربوط به شکستگی مفصل ، آرتروز و گردن استخوان ران است. با توجه به تغییرات جمعیتی ، تقاضا با توجه به استانداردها و رویه های مراقبت افزایش می یابد. کنترل • این مقاله سفید حاوی اطلاعاتی در مورد سیگنال ها ، فرایندها ، جنبه های اقتصادی سلامت و ذینفعان سیستم بهداشت است. • وقایع جاری را به تصویر می کشد. شیوع آرتروپلاستی مفصل ران و زانو ، وضعیت مراقبت های بهداشتی و کیفیت مراقبت در محدوده مراقبت های پزشکی. • این کتاب با فصلی در ارزیابی وضعیت موجود از دیدگاه یک متخصص با مشارکت متخصصان مشهور در زمینه های علمی تکمیل شده است. فناوری پزشکی و عمل پزشکی. این کتاب به افرادی که سیستم بهداشت را از زمینه های مختلف از جمله مشاغل پزشکی ، بیمه درمانی و علوم بهداشتی و همچنین روزنامه نگاران و نمایندگان بیمار ارائه می دهند ، می پردازد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب White Paper on Joint Replacement : Status of Hip and Knee Arthroplasty Care in Germany