دانلود پی دی اف کتاب Welfare State Reforms Seen from Below : Comparing Public Attitudes and Organized Interests in Britain and Germany

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده با مطالعه اقتصاد سیاسی اصلاحات دولت رفاه ، به نقش افکار عمومی و منافع سازمان یافته در رابطه با تغییر سیاست می پردازد. این مقاله تأکید می کند که دولت های رفاه برای رفع چالش های جاری اجتماعی – اقتصادی و جمعیتی برای اصلاح اصلاحات سخت تلاش می کنند. در حالی که به نظر می رسد افکار عمومی با کاهش رفاه و منافع سازمان یافته مخالف است ، مانند اتحادیه های کارگری که از حقوق اجتماعی اکتسابی محافظت می کنند ، این کتاب حاکی از آن است که روندهای جدیدی به نفع اصلاحات وجود دارد. طیف گسترده ای از اصلاحات رفاهی دولت در زیر بررسی می شود. سیاست های اجتماعی م healthثر بر بهداشت ، حقوق بازنشستگی و بازار کار برای نشان دادن اینکه چگونه گروه های اجتماعی و سازمان های ذینفع رویکردهای خود را برای اصلاح و تفکیک و مذاکره می کنند. با مقایسه انگلیس و آلمان ، با دو کشور مختلف رفاهی ، یک دیدگاه اروپایی در مورد تغییر رویکرد بهزیستی فراهم می کند. این کتاب برای کسانی که مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیاست دولت رفاه و ارتباط آن با دانشجویان و دانشگاهیان در زمینه های اقتصاد سیاسی و سیاست مقایسه ای اجتماعی هستند ، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Welfare State Reforms Seen from Below : Comparing Public Attitudes and Organized Interests in Britain and Germany