دانلود پی دی اف کتاب Welfare Activities by New Religious Actors : Islamic Organisations in Italy and Switzerland

[ad_1]

این کتاب برای مقایسه مسائل کلی مربوط به عملکردهای رفاهی سازمان های اسلامی در اروپا ، یک بررسی مقایسه ای از فعالیت های رفاهی اسلامی در مناطق شهری در سوئیس و ایتالیا را ارائه می دهد. فعالیتهای رفاهی توسط بازیگران جدید مذهبی ، چگونگی هماهنگی و ساختار سازمانهای اسلامی در ژنو ، میلان ، روم و زوریخ را توصیف می کند. این چهار شهر هنوز در ادبیات رفاه اسلامی تحلیل نشده اند. این مقاله همچنین فرصت ها و موانع نهادی را که می توانند در فعالیت های اجتماعی-مذهبی در سطح محلی و بین المللی تأثیر بگذارند ، بررسی می کند و دو حوزه تحقیقاتی را گرد هم آورده و با یکدیگر گفتگو می کند: تحلیل شبکه اجتماعی و نظریه فرصت های سیاسی. این کتاب به پژوهشگران جامعه شناسی ، مردم شناسی و مطالعات دینی متوسل خواهد شد تا با جامعه سیاسی و سیاسی مسلمانان در اروپا و فعالیت های اجتماعی سازمان های اسلامی در کشورهای غربی مقابله کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Welfare Activities by New Religious Actors : Islamic Organisations in Italy and Switzerland