دانلود پی دی اف کتاب Wave Propagation and Diffraction : Mathematical Methods and Applications

[ad_1]

این کتاب دو جنبه مختلف از پویایی موج – انتشار و پراش موج – با تمرکز بر پراش موج را ارائه می دهد. نویسندگان روشهای مختلف ریاضی را برای حل مسائل خاص در تئوری انتشار و پراش موج و تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده استفاده می کنند. نظریه پراش سفت و سخت سه رویکرد را از هم متمایز می کند: روش جریانهای سطحی ، جایی که ناحیه شکافته شده به عنوان برهم نهی از امواج کروی ثانویه ساطع شده توسط هر عنصر نشان داده می شود (Huygens – تئوری Fressel). روش فوریه؛ و تفکیک متغیرها و روش های تبدیل وینر-هاپ. نوع 1 روشهای ریاضی مربوط به مطالعه مسائل تئوری پراش موج را ارائه می دهد ، در حالی که فصل 2 به روشهای طیفی در تئوری انتشار موج می پردازد ، که در ابتدا بر روشهای فوریه برای مطالعه استوکس (گرانش) تمرکز دارد. امواج روی سطح مایع ثابت است. در فصل 3 برخی از نتایج مدل سازی شکست امواج گرانشی سطح بر اساس روش پرتو ، که ناشی از اپتیک هندسی است ، ارائه شده است. فصل 4 به انحراف امواج گرانشی سطح اختصاص یافته است و در دو فصل آخر ، پراش امواج توسط یک حوزه نیمه نامحدود بر اساس روش تصاویر بحث شده و نتایج زیادی در مورد مسئله انتشار امواج سونامی ارائه شده است. بینش نسبت به توسعه بیشتر نظریه پراش موج

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Wave Propagation and Diffraction : Mathematical Methods and Applications