دانلود پی دی اف کتاب Waste Bioremediation :

[ad_1]

این کتاب در مورد پالایش زیستی مواد زائد جامد و مایع ، از جمله راه حل های منطقه ای برای هند ، و همچنین برنامه های کاربردی مربوط به سطح جهان بحث می کند. موضوعات تحت پوشش شامل کاهش آلاینده ها از طریق کمپوست ، محلول زباله های پالایشگاه های نفتی ، کاهش ضایعات و سمیت صنعتی ، استفاده از میکروارگانیسم ها در تصفیه بیولوژیک سلول های سوختی میکروبی و رفع پلیمریزاسیون میکروبی است. این کتاب همچنین بیوسنتز فلزات و تصفیه بیولوژیکی شیرابه ها ، به ویژه در رابطه با کاهش خاک و آب های زیرزمینی را بررسی می کند. این یک منبع ارزشمند برای محققان ، متخصصان و سیاست گذاران است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Waste Bioremediation :