دانلود پی دی اف کتاب Villain : A Heart-stopping Addictive Crime Thriller That You Won't Be Able to Put Down

[ad_1]

گاهی اوقات شما فقط باید یکی باشید تا یک شرور را بگیرید. به عنوان بهترین نویسنده Jailbird. پاسبان بیلی مورگان بازگشته است و آنچه را که بهترین کار را می کند انجام می دهد. او که به عنوان یک شرور دیگر ظاهر می شود ، ماموریت زنان را دارد تا خانواده را به زانو درآورد. اما همه چیز هرگز به این سادگی ها نیست. بیلی متوجه می شود که مجبور به مقابله با حجاب های سایه گذشته خود شده و با مجموعه ای از افشاگری های ویرانگر روبرو خواهد شد که دنیای او را خرد می کند و موجودیت او را به خطر می اندازد. بالی که فقط به خودش اعتقاد دارد ، بیلی خودش است و سهام بیشتر از هر زمان دیگری است. ایده آل برای علاقه مندان به نمایش های تلویزیونی مطرحی مانند Line of Duty و Gangs لندن.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Villain : A Heart-stopping Addictive Crime Thriller That You Won't Be Able to Put Down