دانلود پی دی اف کتاب Viktor Frankl and the Book of Job : A Search for Meaning

[ad_1]

دکتر مغز و اعصاب و روانپزشک به عنوان یک بازمانده از هولوکاست ، دکتر ویکتور ای. فرانکل سهمی شخصی در تأثیرگذاری رویکرد خود به روانشناسی داشت: او در بدبختی ای که درباره آن نوشت ، زندگی کرد. با این خوانش جدید از کتاب ایوب ، لوئیس مفهوم لوگوتراپی فرانکل را به عنوان یک داروی درمانی بهبود بخشید و به خوانندگان این فرصت را داد تا معانی منحصر به فردی را کشف کنند و نگرش آنها را نسبت به درد ، احساس گناه و مرگ روشن کنند. مسائل اصلی از بحث در مورد سه حرکت مختلف ناشی می شود ، که به احساس بی معنی بودن فرانکل و رد او از جبرگرایی و پوچ گرایی ، ماهیت دوگانه معنا و ایده های او درباره معنای نهایی و تعالی خود می پردازند. جستجوی معنی از طریق درگیر شدن با متن ، ما را قادر می سازد ببینیم که پاسخ نهایی ایوب می تواند به محلی برای عبور از غم تبدیل شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Viktor Frankl and the Book of Job : A Search for Meaning