دانلود پی دی اف کتاب Vignettes

[ad_1]

این چند متن کوتاه چه زنده باشند ، چه در خواب و چه به سادگی اختراع شده اند ، مانند بسیاری از عکسهای موجود در داستان بزرگ هستی اجرا می شوند. ملودی های شاد فلوت یا باس که طنین انداز است ، طیف عواطف شنیدن ، بینی در هوا ، کلمات آشنا در کمدی و گفته های زندگی روزمره را باز می کند. اما در یک داستان ، آنچه گفته نشده است ، گفته شده و وجود دارد ، داستان در وضوح نگران کننده خود تمام شده و ساکت می ماند. داستان وجود ما ، ما آن را روز به روز فراموش می کنیم و فراموش می کنیم و در زمان احساسات ما است که صدای زندگی در لحظه به صدا در می آید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Vignettes