دانلود پی دی اف کتاب Vier Trostschriften

[ad_1]

یوهانس ماتسیوس (1504 – 1565) یکی از مشهورترین مبلغان دوره اصلاحات است. مجموعه مواعظ وی طی قرن ها مورد ارزیابی و دریافت بوده است. وی با موعظه اصلاحات را در شهر خود یوآكیمشتال و فراتر از آن گسترش داد. برای قرن ها ، خطبه های چاپ شده ماتیاس به عنوان متن تسلی در منطقه لوتر خوانده می شد. چهار نسخه تسلی خاطر وی در این کتاب در چاپهای تاریخی – انتقادی قابل دسترسی است. این نسخه ها از خوانندگان خود انتظار دارند كه سطح اعتقادی به زبان تاریخی داشته باشند به این اعتقاد كه تلاش برای خواندن عمیق تر است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Vier Trostschriften