دانلود پی دی اف کتاب Vielfalt und Sicherheit im Quartier : Konflikte, Vertrauen und sozialer Zusammenhalt in europäischen Städten

[ad_1]

کیفیت زندگی در شهرها با توجه به تنوع شرایط اجتماعی ، سبک زندگی ، ارزشها و فرهنگهای آنها شکل می گیرد. در شهرها ، غریبه ها در یک فضای محدود با هم ملاقات می کنند و “مجبور” می شوند با یکدیگر تعامل کنند. وقتی خطاهای گسل اجتماعی و فرایندهای از هم پاشیدگی اجتماعی پدیدار شود ، تنوع اجتماعی ممکن است هنجارها و ارزشهای قانونی را زیر سوال ببرد و با ناامنی و تعارض همراه باشد. یک خطر عمده این است که تحریک پذیری و رفتارهای هولناکی که هر روز در هنگام استفاده و درگیری های بین گروهی اتفاق می افتد ، و همچنین رفتارهایی که در مناطق شهر تجربه می کنند ، همه در بحث های عمومی با قوانین ناگفته به سرعت درک می شوند و نادیده گرفته می شوند و این حتی یک تهدید امنیتی است. بنابراین حجم فعلی به برنامه ریزی شهری ، مسکن ، اجتماع و ادغام و همچنین کمک های دانشگاهیان و پزشکان و همچنین کار مقامات نظارتی و امنیتی کمک می کند ، با مثالهایی از تنوع و امنیت در بلژیک ، آلمان ، فنلاند و مثالهای دیگر. برای مقابله مثبت و مثمر ثمر با آن. هلند ، اتریش و پرتغال.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Vielfalt und Sicherheit im Quartier : Konflikte, Vertrauen und sozialer Zusammenhalt in europäischen Städten