دانلود پی دی اف کتاب Vie et poésie : Recueil de poèmes

[ad_1]

می دانم باران می بارد ، راهش را می دانم. لغزش از آسمان پنهان کردن نور خورشید بر روی زمین. بردن شادی و خندیدن در رودخانه ای بی پایان. این می تواند در زندگی مانع شود ، هرگز متوقف نشود ، ناشی از خاطرات است. خشک است ، اغلب خیلی دیر است. این از قلب می آید تا همه چیز را تمیز کند. شاعر ، قصه گو ، اما بیش از هر چیز رویایی. او برای انتقال کمی عشق ، خرد و دید مثبت از زندگی ، فراتر از مرزهای کشیده شده توسط مردان و افراد سن ، شروع به نوشتن متن هایی برای اشتراک شعر ، تفکر و احساس کرد ، چیزی که به طبیعت ، زندگی اعتقاد دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Vie et poésie : Recueil de poèmes