دانلود پی دی اف کتاب Video Vision: Changing the Culture of Social Science Research

[ad_1]

در سالهای اخیر ، استفاده از ویدئو بحث جدی در مورد ارتباط بدن و دوربین و محیط و مفاهیم دیگری را که می تواند با یک دانشمند علوم اجتماعی روبرو شود مواجه می کند ، مواجه می کند. در این جلد ، ما اخلاق ، روش و تجزیه و تحلیل را بزرگنمایی می کنیم ، در حالی که با یک عمل عملی گسترده تر ، بزرگنمایی می کنیم. زمان آن است که تجربیات ، روش ها و دانش خود را از فیلم به عنوان یک روش تحقیق شناسایی کنیم. مجموعه کارها استفاده از فیلم به عنوان یک ابزار تحقیق را باز می کند. غالباً از دریچه بین رشته ای روانشناسی محیطی ، و همچنین از طریق حوزه وسیع انسان شناسی ، جامعه شناسی و روانشناسی ، زوایای جذاب تحقیق مشارکتی و همچنین استفاده از تفسیرهای شرکت کننده و طبیعت گرایانه گرفته می شود. استراتژی هایی مانند ضبط پیام های ویدئویی ، ایجاد فیلم های آگاه از دانش آموزان و تسهیل فیلم های ویرایش شده یا ویرایش شده توسط شرکت کنندگان در تحقیق ، همراه با تأیید هیئت مدیره بررسی ، تجزیه و تحلیل ، نظریه یا روش های توسعه و ارائه عمل است. تحقیق پیشرو و مهیج که برای دانشجویان قابل دسترسی است و برای دانشمندان علوم اجتماعی مفید است ، آنها مشتاق جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و ارائه داده ها در دنیای فوق فنی ، بصری و رقابتی ما به روش دقیق تر هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Video Vision: Changing the Culture of Social Science Research