دانلود پی دی اف کتاب Victory in Europe : The Allies' Defeat of the Axis Forces

[ad_1]

عملیات Overlord یکی از بزرگترین ارتشهای نظامی بود که برای رهایی اروپا از نازیسم تلاش می کرد. با شروع روز D ، پیروزی در اروپا باعث شد که درگیری های متفقین جایگاهی در “اروپا” پیدا کند. عبور از راین و عبور از آلمان بر غلبه بر شکست های اولیه ، مسیر تاریخ اروپا را برای همیشه تغییر داد. این داستان سرگرم کننده از دید افراد خدمتکار در مرکز عملیات روایت می شود و دلاوری و دگم آنها شکست توده هیتلر را ممکن می سازد. پیروزی در اروپا با بیش از 100 عکس و نقشه سیاه و سفید ، یک فشار هیجان انگیز نهایی علیه آدولف هیتلر است. ویژگی ها: • لندینگ نرماندی • نجات پاریس • نبرد گاوها • سقوط برلین • روز VE

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Victory in Europe : The Allies' Defeat of the Axis Forces