دانلود پی دی اف کتاب Victory at Gallipoli, 1915 : The German-Ottoman Alliance in the First World War

[ad_1]

سهم آلمان در یکی از پیروزی های معروف ترکیه در گالیپولی توسط افسانه مصطفی کمال کنترل شده است. حضور فرماندهی ژنرال آلمانی لیمان فون سندرز در عملیات کاملاً شناخته شده است. اما از سابقه مداخله نظامی آلمان در امور عثمانی اطلاعات نسبتاً کمی در دست است. Claus Wolf در نتیجه تحقیقات گسترده در پرونده آلمان و ادبیات منتشر شده ، این خلا را پر می کند. وی کمک های نظامی ارائه شده توسط امپراتوری آلمان در سال های قبل از 1914 و مشارکت آلمان در اطمینان از جنگ عثمانی ها از طرف قدرت های مرکزی و استفاده بهینه از مأموریت های نظامی و دریایی آلمان را بررسی کرد. وی پس از ضرب و شتم ترکها در جنگهای مختلف بالکان ، به ویژه در ارتش ترکیه ، و پس از چالشهایی که اعضای مأموریتهای آلمان با آن روبرو شدند ، نیاز اساسی به اصلاحات را برجسته کرد. هنگامی که حمله متفقین به گالیپولی آغاز شد ، مقامات آلمان بخشی مهم شدند. دفاع قوی ترکیه – چه در دریا و چه در خشکی ، در سطح فرماندهی ارشد یا در واحدهای فرماندهی پیاده نظام و توپخانه. هواپیماهای آلمانی البته باید به عنوان پدر بازوی هوایی ترکیه پیدا می شدند. در حالی که ، درجه بالاتر نقش مهمی داشت ، به عنوان مثال ، مسلسل. این کتاب نه تنها بنای یادبود گمشده او بلکه پیوندی برای درک فاجعه گالیپولی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Victory at Gallipoli, 1915 : The German-Ottoman Alliance in the First World War