دانلود پی دی اف کتاب Victorian Poetry, Europe, and the Challenge of Cosmopolitanism

[ad_1]

دامنه و پیچیدگی برخوردها با اروپا در شعر ویکتوریا ، علیرغم توجه اخیر که به زمینه های جهانی و بین المللی ژانر داده شده است ، تا حد زیادی زیر خط کشیده شده است. تنظیمات رنگارنگ یا انگلستان ، به عنوان مکانی مناسب برای خود تبعید از اروپا – به عنوان یک مقصد و ایده – امروزه اساس یک فرم هماهنگ و پویا و متحول را با تلاش برای اثبات مفهوم تشکیل می دهد. کریستوفر ام. چالش کی روش برای شعر ویکتوریا ، اروپا و جهان وطنی گرایی ، روابط پیچیده میان چندین شاعر برجسته ویکتوریایی از جمله الیزابت بارت براونینگ ، رابرت براونینگ ، متیو آرنولد و AC سوینبرن و نگرش های مربوط به آنها به عنوان کل کلانشهرهای اروپا را در بر می گیرد. با بررسی روابط بین المللی و تجربیات آنها ، این مونوگرافی به بررسی روش هایی می پردازد که این شاعران ارتباط عاطفی و فکری خود با شهروندی جهان را با هویت انگلیسی خود ترکیب می کنند. این کتاب نشان می دهد که طیف متنوعی از شاعران چگونه فرم را در چارچوب مرجع سیاسی و فرهنگی گسترده تر اروپا ترسیم می کنند. در عین حال ، آگاهی قوی از دشواری های برقراری تماس واقعی و تحول آفرین بین فرهنگ ها اجازه کار این شاعران را می دهد. بنابراین ، چالش جهان وطنی نه تنها شامل تهدید ناشی از فرضیات غالب درباره هنجاری ، طبیعی یا جهانی است ، بلکه همچنین در چالشی است که جهان گرایی بر اساس خود آن استوار است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Victorian Poetry, Europe, and the Challenge of Cosmopolitanism