دانلود پی دی اف کتاب Victor et les âmes de Montmartre – Tome 3 : Victor, Immortel !

[ad_1]

ویکتور کالتا یازده ساله است. مشخصات: ویکتور برای ابدیت یازده سال دارد! در گورستان مونمارتر ، کودک زندگی دوم را با مرحوم دیگر از جمله افراد ناشناس و شخصیت هایی مانند دوستش ایولاندا ، معروف به دالیدا ، بلکه استندال ، هکتور برلیوز ، فردریک زندگی می کند. Chichin ، La Goulue rules قوانین دقیق ، معاملات ، زندگی روزمره همه را کنترل می کند: – ارواح نباید با افراد معاشرت کنند – خارج از سایت ممنوع است. به همه روحان تحمیل کنید اما ویکتور غالباً آن را فراموش می کند! یک پزشک عمومی سابق که در اواخر زندگی به یک رسانه تبدیل شد. اخیراً پیام های رسیده از فراتر از آن یک چیز را تأیید می کنند: یک خطر قریب الوقوع زندگی مادر پیروز مری را تهدید می کند. یک مسابقه با زمان ، بین همگام سازی و شناخت ، بین شهود و احساس ادامه دارد. مری می تواند نجات یابد؟ آیا می توانیم سرنوشت او را تغییر دهیم؟ او دارد به شما می رسد! آن را بگیرید و در قلب قبرستان Montmartre به آن بپیوندید! درباره پاریس یک کودک پاریسی با انداختن سنگی از بوت مونمارتر متولد شد ، سدریک لگرین نویسنده مقدس ماوراal الطبیعه Victor et les dames de montmare است که به موضوع زندگی پس از مرگ می پردازد. وی که به طور منظم در نمایشگاه های ادبی برگزار می شود ، هر ماه در برنامه “Libre Coors” از ایستگاه رادیویی “Couleurs FM Lyon” مجری برنامه بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Victor et les âmes de Montmartre – Tome 3 : Victor, Immortel !