دانلود پی دی اف کتاب Vicious Minds: Part 2

[ad_1]

قسمت دو نتیجه حماسی سه بخشی به زیر مجموعه های فرعی افراد بی رحم و کودکان بی رحمانه … آیا می فهمید چرا دفعه قبل از شما س askedال کردم ، به نظر شما چقدر کالاهانس را می شناختید؟ چون می دانستم شما آنها را نمی شناسید. نه به شکلی که من آنها را می شناختم. اما نگران نباشید. من شما را به آنها باز خواهم گشت. واقعی آنها من به شما نشان خواهم داد که آنها واقعاً توانایی انجام چه کارهایی را دارند ، زیرا من دیگر شوکه نیستم. من اینجا هستم بالاخره در پادشاهی او. لعنتی در مورد من ، و یا آنچه قبل از من آمده است. ما الان کارهای خود را انجام می دهیم. کمان ممکن است شکسته شود. زنگ زدن

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Vicious Minds: Part 2