دانلود پی دی اف کتاب Vehicle Suspension Systems and Electromagnetic Dampers :

[ad_1]

این کتاب توسعه یک مدل تحلیلی و کامل با وسایل نقلیه کامل با نه درجه آزادی را توصیف می کند که از استراتژی جدید Skyhook اصلاح شده (SKDT) برای کنترل مشکل لرزش تمام وسایل نقلیه استفاده می کند. این کتاب شامل ورود زاویه بانک جاده برای ایجاد یک نیاز گشتاور حالت پایدار صفر در هنگام طراحی یک مدل پویا از کنترل شیب مستقیم و مدل های کامل اتومبیل است. این سیستم همچنین توانایی سیستم تعلیق SKDT را برای بهبود عملکرد در پیچ ها و هموار کردن کارهای آینده در سیستم کنترل یکپارچه شاسی خودرو برجسته می کند. روشهای شیب فعال برای بهبود پیچیدن وسایل نقلیه مورد توجه بسیاری از پروژه های تحقیقاتی در حال انجام است ، اما اینها تأثیر زاویه جاده جاده را در طراحی سیستمهای کنترل یا در مدلهای دینامیکی خودروهای مسافربری استاندارد شیب نمی دهند. درنظرگرفتن زاویه بانک جاده ، نیاز به گشتاور حالت پایدار غیر صفر را ایجاد می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Vehicle Suspension Systems and Electromagnetic Dampers :