دانلود پی دی اف کتاب Valuing Corporate Innovation : Strategies, Tools, and Best Practice From the Energy and Technology Sector

[ad_1]

این کتاب ابزارهایی را برای ارزیابی و کنترل نوآوری شرکت ارائه می دهد. این ترکیبی از یک چارچوب نظری کاملاً ثابت با مطالعات موردی در زیمنس است که شیوه کنترل قیمت و نوآوری را مشخص می کند و بر پیوند قوی بین مفاهیم نظری و کاربرد عملی تأکید می کند. نوآوری عامل مهمی در تعیین موفقیت شرکت هاست و از آنجا که نوآوری های شرکت ها منابع زیادی را مصرف می کنند ، بهترین مسئله برای توزیع این منابع در بین پروژه های مختلف مهم است. برای تخصیص بهینه منابع ، شرکت ها به ابزار ارزیابی برای ارزیابی مزایا ، هزینه ها و خطرات پروژه های رقیب نیاز دارند. بخش انرژی نمونه ای از بازار است که به شدت تحت تأثیر نوآوری قرار دارد و به همین ترتیب این کتاب فرایندها و توانایی دیجیتال سازی توسعه محصول و روند ارزیابی یک پروژه نوآوری بلند مدت در منطقه را توصیف می کند. توسعه جدیدترین پیشرفت – توربین گازی زیمنس.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Valuing Corporate Innovation : Strategies, Tools, and Best Practice From the Energy and Technology Sector