دانلود پی دی اف کتاب Urban Culture in Tehran : Urban Processes in Unofficial Cultural Spaces

[ad_1]

این کتاب به بررسی تولید فرهنگ شهری در تهران پس از سال 1979 می پردازد. این مقاومت شهری و فرایندهای شهری را در فضاهای فرهنگی زیرزمینی تجزیه و تحلیل می کند: کتابفروشی ها ، کافه ها و گالری های هنری. مخاطبان مورد نظر معماران و برنامه ریزان شهری هستند که به جنبه های سیاسی اجتماعی شکل گیری فضای از پایین به بالا ، بلکه همچنین به علوم انسانی و به ویژه مطالعات فرهنگی علاقه مند هستند. ایده کتاب منعکس کننده انتقادات معماری و روندهای پایین ساخت فضا است. این روشها روشهای جایگزین و غیررسمی ایجاد فضاهای فرهنگی در تهران و نحوه مخالفت آنها با فرهنگ حمایت شده رسمی را تحلیل می کند. کافه ها ، کتابفروشی ها و گالری ها مجموعه های مختلف و مختلفی از استراتژی ها را در هر شهر تشکیل می دهند تا منطقه و جوامع آنها را تشکیل دهند. از تشکیل یک شبکه زیرزمینی از نقاط ملاقات موقتاً اشغال شده در گوشه خیابان ها (کتابفروشان) گرفته تا استفاده از الگوی مدرن مالکیت و ایده مالکیت خصوصی ، در درجه اول به عنوان ابزاری سیاسی برای مدیریت ، ادعای جایگزین امن هنر . و سرانجام کدهای فضایی ماورا الطبیعه فضاها برای ایجاد فضایی به عنوان مکانی امن برای جمع آوری غذا. این سه فضای فرهنگی با ایجاد فرایندهای مختلف برای ایجاد اشکال خاصی از شیوه های مقاومت با شرایط مختلف ، آثار فضایی خود را در شهر باقی می گذارند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Urban Culture in Tehran : Urban Processes in Unofficial Cultural Spaces