دانلود پی دی اف کتاب Unusual Diseases with Common Symptoms : A Clinical Casebook

[ad_1]

این کتاب گزارشات موردی مفصلی از بیماری های غیر معمول با علائم رایج را ارائه می دهد ، که بسیاری از آنها در دهه گذشته به دلیل طبیعت ، پیشرفت در درمان پزشکی و شناخت بیشتر زمینه های خاص زیست شناسی و ایمونولوژی انسان رخ داده است. این بیماری های نادر اکنون باید مورد توجه قرار گیرند که تشخیص دنیایی در سابقه بالینی یا درمان بیمار کوتاهی نکند. برخی از این بیماری ها عبارتند از: ازوفاژیت ائوزینوفیلیک ، عفونت بلاستوسیستیس هومینیس و سینوزیت قارچی آلرژیک. این فصل ها نمونه های بالینی عمیقی از طیف گسترده ای از بیماری ها را تحت تأثیر قرار می دهد که بر سیستم های اندام های مختلف تأثیر می گذارد. هر یک از موارد ساختار یافته است: پیشینه پرونده ، زمینه / ویژگی های برجسته پرونده ، تشخیص ، درمان ، نکات کلیدی و س questionsالاتی برای کمک به تفکر انتقادی. بیماری های غیرمعمول با علائم رایج: یک کتاب موردی بالینی مورد علاقه پزشکان است و به عنوان یک منبع یادگیری برای دانشجویان و ساکنان ، باعث می شود که وضعیت یک روز برخورد پیچیده تر از آنچه در ابتدا به نظر می رسد ، باشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Unusual Diseases with Common Symptoms : A Clinical Casebook