دانلود پی دی اف کتاب Unnützes Wissen Niederrhein. : Skurrile, abwegige und lustige Fakten für Besserwisser und Alleskenner

[ad_1]

توجه همه را بدانید: مانفرد اشمیت از Korschenbricht حقایقی پوچ ، سرگرم کننده و البته همیشه تعجب آور درباره منطقه راین سفلی و ساکنان آن ارائه می دهد. خواندن های عالی برای همه کسانی که احساس می کنند با نوردراین راین ارتباط دارند و به بهترین وجه برای گفتگوی کوتاه بعدی آماده می شوند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Unnützes Wissen Niederrhein. : Skurrile, abwegige und lustige Fakten für Besserwisser und Alleskenner