دانلود پی دی اف کتاب UnKingdom, Second Edition : Repenting of Christianity in America

[ad_1]

مارك ون استینویك در UnKhatt كاملاً مراقب راههای شركت مسیحیت در امپریالیسم و ​​نسل كشی به ویژه در آمریکای شمالی بود. او با آمیزه ای از فروتنی ، هوش و انتقاد تند ، پیشگویی را از طریق توبه انقلابی پیشنهاد می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب UnKingdom, Second Edition : Repenting of Christianity in America