دانلود پی دی اف کتاب Une femme libre à l'orée du XXe siècle : Didine et sa descendance

[ad_1]

دیدین نمادی از خانواده مادری نویسنده است. او در سال 1867 در یک محیط التقاطی متولد شد ، به لطف هدیه ها و خلق و خوی خود ، 20 سال بزرگ شد و به یک متحد و دوست دریانورد بزرگ ، ژان جائی پاکوین ، در بالای نردبان اجتماعی تبدیل شد. این کتاب در مورد سفرهای او و همچنین فرزندان وی نوشته شده است که قدمت آنها به بیش از 150 سال می رسد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Une femme libre à l'orée du XXe siècle : Didine et sa descendance