دانلود پی دی اف کتاب Understanding Youth Participation Across Europe : From Survey to Ethnography

[ad_1]

این جلد ویرایش شده یافته های یک پروژه تحقیقاتی مهم بین اروپایی را ارائه می دهد که از مشارکت مدنی و سیاسی جوانان اروپایی از نظر میراث سیاسی مشترک و متنوع نقشه برداری می کند. با استفاده از نظرسنجی ها ، مصاحبه ها و داده های مردم نگاری جدید ، نویسندگان در مورد موضوعات مهم مربوط به نگرش و فعالیت جوانان صحبت می کنند: از دیدگاه ها و تاریخچه اتحادیه اروپا. درک ایدئولوژی های سیاسی ؛ چگونه هژمونی سیاسی نگرش به دموکراسی را شکل می دهد. فعالیت در گروههای راست افراطی و سازمانهای مذهبی محور. و کنشگری دیجیتال. این کمک ها باعث می شود که این کتاب بتواند پروژه های سنتی و چند متدی را درک کند که جوانان چگونه مکان و نقش خود را در فضای سیاسی و مدنی اروپا تصور می کنند. این کتاب فرضیات روش شناختی را به چالش می کشد که تحقیقات پیمایشی تصویر کلی را نشان می دهد اما نمی تواند به قیمت تفاوت های ظریف محلی یا تحقیقات کیفی فراتر از مورد خاص صحبت کند و ارزش توضیحی اضافی مثلث بندی انواع مختلف داده را نشان می دهد. درک مشارکت جوانان در سراسر اروپا مورد توجه دانشجویان و دانش پژوهان در طیف وسیعی از رشته ها از جمله جامعه شناسی ، جامعه شناسی سیاسی ، مطالعات جوانان و مشارکت سیاسی و مدنی خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Understanding Youth Participation Across Europe : From Survey to Ethnography