دانلود پی دی اف کتاب Understanding War : Essays on Clausewitz and the History of Military Power

[ad_1]

این مقاله ها مقدمه ای معتبر از کارل فون کلاوزیتس ارائه می دهند و با ادغام جنگ در تاریخ اندیشه ها و م institutionsسسات و پیوند دادن آن با زندگی نامه فکری ، تاریخ جنگ را گسترش می دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Understanding War : Essays on Clausewitz and the History of Military Power