دانلود پی دی اف کتاب Understanding Politics: Ideas, Institutions, and Issues, Edition 13

[ad_1]

“سیاست دروازه ای برای درک وسیعتر و درک بهتر از طبیعت انسان ، جامعه و جهان است. الهام از سیاستهای قابل درک Magstad این است: ایده ها ، م INسسات و موضوعات. سیزدهمین نسخه با تجزیه و تحلیل سه زمینه اساسی شما را به چالش می کشد: سیاست یک نیروی گسترده در جامعه مدرن است. برای دولت بسیار مهم است که به دست عده کمی واگذار شود. و حق شرکت در زندگی عمومی برای جمهوری ها امری ارزشمند است. به موقع و مرتبط ، پوشش عمیق موضوعات سیاسی معاصر را فراهم می کند و آنها را در متن س endالات ماندگارتر قرار می دهد. این برنامه بر روی ایدئولوژی ، شهروندی ، رفتار رأی دادن ، رهبری و سیاست خارجی و همچنین موضوعات در حال ظهور مانند ریاست جمهوری ترامپ ، شبکه های اجتماعی در سیاست ، Brexit ، چین به عنوان یک شریک و رقیب ، و پوپولیسم و ​​ملی گرایی به عنوان پاسخی به جهانی سازی متمرکز است. .

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Understanding Politics: Ideas, Institutions, and Issues, Edition 13