دانلود پی دی اف کتاب Understanding Obsessive-Compulsive Disorder

[ad_1]

افرادی که دچار وسواس فکری هستند ، افکار ناخواسته ای به نام وسواس دارند. آنها برای خلاص شدن از شر این افکار اقداماتی انجام می دهند که به آنها اجبار گفته می شود. درک وسواس فکری عملی نشان می دهد این اختلال چیست ، چگونه می تواند بر زندگی افراد تأثیر بگذارد و چگونه می توان آن را درمان کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Understanding Obsessive-Compulsive Disorder