دانلود پی دی اف کتاب Understanding Education : History, Politics and Practice

[ad_1]

این کتاب کوتاه مقدمه ای در مورد تحصیلات است ، و هدف دوگانه آموزش را تأکید می کند – برای کمک به مردم برای زندگی خوب و توسعه دنیای ارزشمند زندگی. این ادعا می کند که آموزش به افراد اشکال درک ، شیوه فعالیت و روشهای ارتباط با یکدیگر و جهان را می دهد که نه تنها به افراد کمک می کند زندگی خوبی داشته باشند ، بلکه باعث ایجاد اقتصاد و محیطهای مولد و پایدار و عادلانه و دموکراتیک می شوند. کمک به تأمین فرهنگی مبتنی بر جوامع. فصل های بعدی به تاریخ آموزش در غرب می پردازد. بررسی چگونگی بازتولید آموزش و پرورش شیوه ها و اشکال زندگی در جوامع و گروه ها و همچنین چگونگی جایگزینی آنها. و تئوری معماری عمل برای توضیح اینکه چه عملی از آن ساخته شده است و چگونه توسط شرایط و شرایط محلی و عمومی تر امکان پذیر و محدود می شود. این کتاب با نشان دادن اینکه نظریه عمل به نظر می رسد نظریه تعلیم و تربیت را ارائه می دهد ، پایان می یابد – نظریه ای که تعریف آموزش را در ابتدای کتاب معرفی می کند. درک آموزش برای هر کس که به تئوری و عمل آموزش علاقه مند است ضروری است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Understanding Education : History, Politics and Practice