دانلود پی دی اف کتاب Understanding Contemporary Ukrainian and Russian Nationalism : The Post-Soviet Cossack Revival and Ukraine’s National Security

[ad_1]

این مونوگرافی با تمرکز بر تکرار جنبش های قزاق در روسیه و اوکراین از اواخر دهه 1980 ، علل و شرایط احیای پس از ملی گرایی را بررسی می کند. این مطالعه نشان داد که چگونه اصول ملی گرایی متفاوت زمینه ساز سیاست های مختلف ملی و در نهایت درگیری مسلحانه بین روسیه و اوکراین است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Understanding Contemporary Ukrainian and Russian Nationalism : The Post-Soviet Cossack Revival and Ukraine’s National Security