دانلود پی دی اف کتاب Understanding Construction Contracts : Canadian and International Conventions

[ad_1]

این کتاب درک کلی از قراردادهای ساخت و ساز ، توضیح بسیاری از موضوعات با مثالهای عمیق ، قراردادهای ساختمانی برای یافتن مهندسان ، مدیران سایت ، معماران ، پیمانکاران و سایر متخصصان ساخت و ساز را در یک مکان ارائه می دهد. این جلد بعنوان یک ابزار آموزشی و یک راهنمای مرجع برای دانشجویان و مربیان خدمت می کند. این کتاب که از دیدگاه عمدتاً کانادایی استفاده می کند ، منابع مربوط به دو سند قرارداد استاندارد CCDC (کمیته اسناد ساخت و ساز کانادا) و FIDIC (فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور) و سایر قراردادهای مهم مورد استفاده در صنایع ساختمانی ایالات متحده آمریکا و انگلیس را ارائه می دهد. .

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Understanding Construction Contracts : Canadian and International Conventions