دانلود پی دی اف کتاب Understanding Branding in Higher Education : Marketing Identities

[ad_1]

این کتاب یک اصل مهم از مارک تجاری در آموزش عالی را ارائه می دهد. نویسنده بحث برای آموزش عالی برای همه استدلال می کند و آموزش عالی را به عنوان یک حق انسانی لازم برای منافع شهروندان و دموکراسی می دهد. در ابتدا ، این کتاب مفهوم میل را به عنوان زیربنای تئوری برند معرفی می کند. نویسنده سپس از کاوش در مفهوم ارتباط مرتبط با میل به پیشبرد درک ما از آموزش عالی استفاده می کند. فصل 4 هویت برند را که به عنوان سرمایه گذاری گذشته نگر نامگذاری مشخص می شود ، بررسی می کند. از ریاضیات برای توصیف اصل نامگذاری در شکل گیری هویت استفاده می شود. سرانجام ، نویسنده همچنین ایده هنرهای لیبرال را بررسی می کند و تحلیل گفتمان مردم نگاری و انتقادی کالج هنرهای لیبرال را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Understanding Branding in Higher Education : Marketing Identities