دانلود پی دی اف کتاب Understanding Anxiety

[ad_1]

اضطراب احساس اضطراب یا ناراحتی است. اضطراب شایع است ، اما اضطراب مداوم یا مداوم می تواند نشانه ای از یک اختلال اضطرابی باشد. درک اضطراب نشان می دهد که اضطراب چه احساسی دارد ، چگونه می تواند بر زندگی افراد تأثیر بگذارد و چگونه می توان آن را درمان کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Understanding Anxiety