دانلود پی دی اف کتاب Understanding Addiction

[ad_1]

مسمومیت باعث ولع مصرف ماده ای مانند مواد مخدر یا الکل می شود. افراد وابسته به ماده می شوند و بیشتر از آن استفاده می کنند. درک اعتیاد نشان می دهد که چه عواملی باعث اعتیاد می شود ، چگونه اعتیاد می تواند بر زندگی افراد تأثیر بگذارد و چگونه می توان آن را درمان کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Understanding Addiction