دانلود پی دی اف کتاب Underground Infrastructure Research

[ad_1]

مجموعه مقالاتی از سمپوزیوم بین المللی ‘تحقیقات زیرساخت های زیرزمینی: برنامه های کاربردی شهرداری ، صنعتی و زیست محیطی 2001’. این مواد برای خطوط لوله مدفون ، روش های ساخت خط لوله و روش های ارزیابی شرایط و موارد دیگر را جستجو می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Underground Infrastructure Research