دانلود پی دی اف کتاب Uncle Wiggily and The Pirates

[ad_1]

متن: ‘پس از پیچ و تاب های پیچ و خم و ناخوشایند ، دو پسر بچه قلک فکر کردند که یک بازی دزدان دریایی را انجام می دهند. چند شمشیر چوبی بیرون آورد و ناوگان چوبی ساخت. آنها روی قایق از دریاچه اردک اقیانوس حرکت کردند. کرلی گفت: “ما به خانه های ییلاقی دایی ویگلی خواهیم رفت و آنها را اسیر خواهیم کرد.” “پس از گرفتن او چه می کنیم؟” فلاپی را پرسید. کرلی گفت: “او را برای باج نگه دارید.” ”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Uncle Wiggily and The Pirates