دانلود پی دی اف کتاب Un ours passe la frontière : Un glaçon, il met combien de temps à fondre ? – Histoire de l'éléphant rose et du photographe

[ad_1]

یک خرس ، یک تکه یخ و یک فیل با تخیل ، شوخ طبعی و شعر به ما نشان می دهند که انسانها همیشه منصف نیستند. سه قطعه کوتاه برای خواندن یا بازی بدون تعدیل.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Un ours passe la frontière : Un glaçon, il met combien de temps à fondre ? – Histoire de l'éléphant rose et du photographe