دانلود پی دی اف کتاب Un élève pas comme les autres. Roman

[ad_1]

هیچ سانگارای دیگری ، مانند یک شاگرد دیگر ، سفر آمادو را به یاد نمی آورد ، که قبل از تولدش بدشانسی آورد که پدرش را از دست بدهد. او نزد مادرش خواهد ماند اما در 14 سالگی مادرش را از دست خواهد داد. برای این افتخاری که او برای خوشبختی خود فدا کرده بود ، برای تحقق بخشیدن به رویای خود مجبور بود با زندگی روبرو شود: قاضی شدن. سفر آمدو کوچک مثالی است که نویسنده می خواهد به همه دانش آموزان کشورش که دیگر مدرسه را وسیله موفقیت نمی دانند ، ارائه دهد. موضوعاتی مانند خشونت دانش آموزان ، ناکارآمدی سیستم آموزشی ، مشکلات معلمین ، تقلب ، فساد و همبستگی آفریقایی وجود دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Un élève pas comme les autres. Roman