دانلود پی دی اف کتاب Um Gottes willen : Religion und Klimaschutz

[ad_1]

‘رعد و برق. هوا اقلیم – بر اساس این سه کلمه کلیدی ، یک بحث داغ الهیاتی در قرن شانزدهم و اوایل قرن 17 آغاز شد: آیا خدایان این فصل کسانی را که چنین گناه کرده اند مجازات می کنند؟ نقشه الهی نجات طوفانی را که محصول را با صرف تصادف یا نیت خالص از بین برد ، نابود کرد؟ و چگونه می تواند در صورت خرابی معیشت ، برنامه خوب باشد؟ از طرف دیگر ، آیا رعد و برق و باران های شدید نباید جای کار کلی آفرینش خوب “خداوند عزیز” را داشته باشد؟ کریستف بریشمت ، متکلم اخلاق در مقاله خود در کتاب دوره 202 ، ارتباطات معنی دار بین خدا ، طبیعت و حفاظت از آب و هوا را کشف می کند ، قرن ها پیش الهام گرفته شده و هنوز هم توسط متکلمان قرن 21 استفاده می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Um Gottes willen : Religion und Klimaschutz