دانلود پی دی اف کتاب Um den Schweriner Außensee – Geschichten, Sagen und Wanderungen

[ad_1]

نوشته های این کتاب حاوی پیشنهادهایی برای پیاده روی و گردش در اطراف دریاچه بیرونی شووین است. مکان های بازدید شده ، تاریخچه ، مکان های دیدنی ، افسانه ها و فرصت های گردشگری آنها شرح داده شده است. سپس توسعه جغرافیایی و اولیه تاریخی منطقه اطراف دریاچه شووین ارائه شده است. نویسنده ، Kultureverein Segenland ، برای خوانندگانی که دوست دارند از طریق داستان های قدیمی خلقی ایجاد کنند ، هر دو عضو مکلنبورگ-ورپومران است. V. ، توجه خود را به افسانه های گفته شده در سایت های گردشگری مربوطه جلب کنید و سنگ های افسانه ها و داستان های آنها را تحت عنوان “مکان های گردشگری” نگاه کنید. در مسیر پیاده روی یا دوچرخه سواری به خانه های خود ، از جزیره Hohen Weicheln ، Dopreggian ، Fleseno ، Retgondroff ، Ramp ، Poulsdam ، Vikrendruff ، Seehoff ، Hundorf ، Lubstorff ، Willigrad ، Gallantin ، Leps و Bad Klein دیدن کنید. یا با ماشین قدم بزنید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Um den Schweriner Außensee – Geschichten, Sagen und Wanderungen