دانلود پی دی اف کتاب Ulysses S. Grant

[ad_1]

این بیوگرافی ، همراه با وقایع مهم دولت گرانت ، از جمله خدمت سربازی و رسوایی های متعدد در جنگ داخلی مکزیک و آمریکا و همچنین تصویب متمم پانزدهم ، خوانندگان را با اولیس گرانت آشنا می کند. اطلاعات مربوط به دوران کودکی ، خانوادگی ، زندگی شخصی و سالهای بازنشستگی وی درج شده است. یک جدول زمانی ، حقایق سریع و ستون های فرعی اطلاعات اضافی را ارائه می دهند. مطابق با استانداردهای هسته مشترک و مربوط به استانداردهای دولتی. کتابخانه شطرنجی اثری از انتشارات ABDO است ، بخشی از ABDO.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ulysses S. Grant