دانلود پی دی اف کتاب Ulysses by Numbers

[ad_1]

اولیس بیش از یک قرن است که با وسواس خوانده می شود. اگر به جای تمرکز روی کلمات برای درک ساختار ، طرح و تاریخچه شاهکار جویس ، ما بر روی اعداد تمرکز می کنیم ، سپس با یک رویکرد محاسباتی ، اولیس بر اساس اعداد ، عناصر اصلی ساخت رمان را در یک نور نسبتاً جدید به شما می دهد. کلمات ، پاراگراف ها ، صفحات و نویسه ها ، و همچنین تاریخ های مشخص شده برای چاپ اصلی و آغاز و پایان ترکیب آن. نمودارها به روند خلاقیت جویس که توسط نمودارها ، زمان و نقشه ها افزایش یافته است ، دسترسی پیدا می کنند و همچنین به ما دیدگاه جدیدی نسبت به تناسباتی که ساختار مطالعه ، سازماندهی و تحریک تجربه خواندن را می دهد ، می دهند. این اعداد به منظور کمک به ما در پیمایش تاریخچه اولیس از ابتدای مطالب مقدماتی آن است ، و آنها پایه و اساس محکمی را ارائه می دهند که ما در آن به س majorالات اصلی در مورد طول ، سبک ، منشاhip ، خوانندگان و طراحی آن می پردازیم. قابل استفاده است. خواندن محاسباتی ابتکاری برای هر دو سطح خرد و کلان است ، مداخله به موقع در بحث در مورد استفاده و سو mis استفاده از روش های کمی در تجزیه و تحلیل ادبی اولیس توسط اعداد. اریک بولسون نشان می دهد که چگونه خواندن اعداد می تواند ما را به سخنان الیس نزدیک کند و به ما در بازسازی رمانی که فکر می کردیم از قبل می شناختیم کمک می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ulysses by Numbers