دانلود پی دی اف کتاب Ultrasound and Infertility

[ad_1]

بررسی جامع استفاده از سونوگرافی در مدیریت بیماران نابارور در این مقاله ارائه شده است. توجه به ویژه به تکنیک هایی که اخیراً ایجاد شده اند مانند تغییرات آندومتر ، اندازه گیری جریان خون تخمدان و بازیابی انفارکتوس از طریق پوست برای لقاح آزمایشگاهی ، داده می شود. تکنیک بسیار جدید سونوگرافی از طریق واژن ارائه شده است و با نتایج اصلی به دست آمده در آزمایش پیشگیرانه OOCT با هدایت بیوپسی و دقیق بودن اندازه و تعداد فولیکول برای درمان ناباروری در مرزهای مختلف ، سردرگمی زیادی ایجاد می کند. راهنمایی در تفسیر یافته های اولتراسونیک ، از جمله محدودیت ها و مشکلات احتمالی ، در هر فصل ارائه شده است. محققان و پزشکان علاقمند به مدیریت بیماران نابارور ، این حجم را اجتناب ناپذیر می دانند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ultrasound and Infertility