دانلود پی دی اف کتاب Ukrainian Dissidents: An Anthology of Texts

[ad_1]

این مجموعه متون اساسی ، توسعه جنبش مخالفت شوروی پس از جنگ ضد شوروی را مستند می کند. این مجموعه به منظور ارائه از طریق برخی منابع اصلی مهم ، غربی و سایر خوانندگان غیر اوکراینی ، اشکال مختلف مخالفت اوکراین با حاکمیت کمونیست ارائه شده است. داستان هایی از ایده ها و زیربناهای شخصی در تلاطم متنی که خود گواه هستند ، به خواننده ارائه می شود. مردم شناسی مشارکت های ژانرهای مختلف را جمع آوری می کند. این متن ها از شعر ، سخنرانی های عمومی و متن های سامویداو – بدون سانسور ، خود منتشر شده – تا سخنرانی های دربار است. آنها از مخالفانی هستند که در زندانها ، بیمارستانهای روانپزشکی تخصصی (به دلیل عدم پذیرش ایدئولوژی رسمی) و اردوگاههای زندان محبوس بودند. سرانجام ، آنها شامل بازتاب خود توسط مخالفان در مورد تجربه شخصی خود از مخالفت با سیستم توتالیتر هستند. چنین مشارکت هایی تصویری چند بعدی از جنبش مخالف اوکراین را تشکیل می دهد – نسلی از چهره های برجسته عمومی و فرهنگی اوکراین که به نوعی یا بر دیگری ، بر آزادی بیان خود تأکید می ورزند و جرات می کنند ایدئولوژی و فرهنگ رسمی را به چالش بکشند. این کتاب قابل توجه درباره مبارزات استقلال توسط الکسی سینچنکو ، دیمیترو استوس و لئونید فینبرگ گردآوری شده است. بررسی علمی توسط میروسلاو مارینوویچ.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ukrainian Dissidents: An Anthology of Texts