دانلود پی دی اف کتاب Ukraine in the Crosshairs of Geopolitical Power Play

[ad_1]

درگیری ها در اوکراین سالهاست که ادامه دارد. احیای روند نرماندی در سال 2019 بیانگر امید بود. نویسندگان این بخش تلاش می کنند اهداف ، بلکه مرز سیاست های روسیه و اروپا را نیز نشان دهند. بحث در مورد چگونگی و تأثیرات خارجی بر بازیگران محلی بسیار مهم است. و: آیا می توان راه حل منازعات را با تلاش برای رویکرد مجدد به سوالات سیستم صلح و امنیت پان اروپایی ترکیب کرد؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ukraine in the Crosshairs of Geopolitical Power Play