دانلود پی دی اف کتاب UK Election Law : A Critical Examination

[ad_1]

این کتاب شامل تحلیلی انتقادی از قانون و سیاست برای برگزاری انتخابات قانونی در انگلستان است. نویسنده استدلال می کند که اکنون انتخابات به جای بیان خودگردانی دموکراتیک ، به بازاری برای جذاب ترین حزب سیاسی ارائه شده در قدرت تبدیل شده است. وی از نظر نظری تنظیم شده است ، و تا زمان تاسیس کمیسیون انتخابات و مقاله خود چندین موضوع را که مربوط به جنگ داخلی از طریق اصلاحات قرن نوزدهم است ، در نظر می گیرد. در سال 2005 ، این تجزیه و تحلیل حقوقی دیگر ، تجزیه و تحلیل موارد عمده ، شامل: Sanders v. Chisterister v JonesR v Wheer؛ Farmanag و Tyrone South دوباره در قسمت شرقی Manwaring. نویسنده استدلالی را برای ارزیابی مجدد بنیادی قانون انتخابات شامل شمول یک شهروند خودگردان ارائه می دهد ، پیشنهاد می کند که قانون انتخابات ، شاید بالاتر از همه انواع دیگر قانون ، موضوع بحث عمومی شدید و آشکار باشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب UK Election Law : A Critical Examination