دانلود پی دی اف کتاب Übungsbuch Produktionswirtschaft : Planung, Steuerung und Industrie 4.0

[ad_1]

این کتاب بیش از 70 تمرین و سه مطالعه موردی از جمله راه حل های دقیق در مورد موضوعات انتخاب شده در مدیریت تولید و صنعت 4.0 را در اختیار دانشجویان قرار می دهد. مقدمه ای مختصر و اهداف یادگیری در هر فصل حاصل می شود. مراجعه متقابل به کتاب درسی “مدیریت تولید” توسط کلنر / لیانلند / لوکتچ مطالعه خود را تسهیل می کند و آمادگی بهینه را برای امتحانات فراهم می کند. در ویرایش دوم ، تغییرات گسترده ای در رابطه با زبان و ساختار آثار ، راه حل ها و نقشه ها انجام شد و بسیاری از کارهای جدید به آن افزوده شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Übungsbuch Produktionswirtschaft : Planung, Steuerung und Industrie 4.0